Ettevõtete ühinemisel IT süsteemide ühtlustamine

Oleme korduvalt teostanud ühinenud tootmisettevõtete töökorralduse ja IT süsteemide ühendamisi. Tegemist on väga vastutusrikka, keerulise ja mahuka tööga, mis vajab korralikku planeerimist ja teostust.

Ühendamist vajavad erinevad infrastruktuurid, neis olevad võrgud, seadmed, töötsüklid ja protsessid. Sageli on tootmisvaldkonnas IT mõttes eakaid seadmeid, millega tuleb ümber käia täpselt ja tundlikult, et ei tekiks ühildumis- ja turvaprobleeme või veel hullem, et ettevõtte töö ei seiskuks.

Lihtsustatult käib IT liitmisprotsess nii:
 1. IT süsteemide kaardistamine.
 2. Uue lahenduse disain. Otsustamine, mida millega liita, mida üle võtta, mis maha kanda.
 3. Juurutamine.
 4. Koolitus.

IT süsteemide kaardistus ja dokumentatsioon

Ülevaade IT seadmete ja süsteemide seisust aitab teie ettevõtte juhtkonnal vastu võtta informeeritud otsuseid IT-ga seotud tegevuste kohta ja planeerida IT valdkonda oma ettevõttes.

Kaardistus võib lähtuvalt eesmärkidest hõlmata eri tüüpi analüüse: 
 • Kvantitatiivne analüüs – kaardistame info kõikide seadmete ja nende konfiguratsiooni kohta.
 • Kvalitatiivne analüüs – kaalutakse seadmete ja tehnoloogia vajalikkust äriprotsesside jaoks, ajakohasust ja alternatiive. See analüüs on kasulik strateegilisemate otsuste tegemiseks.

Kaardistus ei pea piirnema sellega, et saadakse ülevaade, mitu arvutit kontoris on ja kust tuleb internet. Põhjalikum analüüs annab vastused küsimustele, milliseid seadmeid ja süsteeme on teie ettevõttel vaja, et oma ärieesmärke saavutada; kuidas IT saab ärieesmärkide saavutamist toetada; milliseid ärivõimalusi IT avab? 

Selline kaardistus hõlmab ka intervjuusid võtmetöötajate ja juhtidega, et tekiks selge arusaam tööprotsessidest ning nende seostest süsteemiga.

Kaardistuse tulemusena loome IT süsteemi dokumentatsiooni, mis sisaldab endas:
 • IT süsteemi loogikaskeem ja seotus äriprotsessidega;
 • IT süsteemi komponentide loetelu;
 • võrgukonfiguratsioon;
 • seadmete ja teenuste konfiguratsioon.

Pilve-IT lahendused

Tänapäeval asuvad äritarkvara, teenused ja ettevõtte tegevused üha enam mitte kontori serveriruumis, vaid pilves. Täiesti tavaline on, et ettevõttel polegi ühtegi oma IT seadet, sest kogu tegevus toimub pilvepõhistes veebiteenustes ning töötajad kasutavad töö tegemiseks oma isiklikke seadmeid. On ka ettevõtteid, kes tänu pilvelahendustele on loobunud klassikalisest kontorist.

Pilvelahenduste eelis on info ajakohasus ja kättesaadavus, ükskõik, kus kasutajad viibivad. Lisaks on haldamine muretum ja soodsam.

Office 365

Microsoft 365 äritarkvara võimaldab kasutada Microsoft Office perekonda kuuluvaid tooteid ühtses süsteemis, mida on lihtne vastavalt vajadustele laiendada või kokku tõmmata.

Dokumendihalduse ja sisutarkvarana kasutatakse SharePoint'i. E-kirjade ja kalendri jaoks Outlooki. Micorsoft Teams ja Yammer võimaldavad suhelda kõikide ettevõte töötajatega. Turvalisuse tagamiseks on võimalik kogu süsteemile juurutada kahetasemeline isikutuvastamine, kasutades ka füüsilisi võtmeid.

Azure

Microsoft Azure on pilveplatvorm, et kolida oma ettevõtte IT pilve. Azure asendab füüsilise serveri virtuaalsega, nii et pole vaja oma serveriruumi, ventilatsiooni, UPSi ega muud tülikat, mis kontori IT-ga kaasneb.

Hinnastamine on kuutasupõhine ja kulude kontroll on väga paindlik – näiteks kui teate, et öösiti andmeid ei pärita, saab teenuse ööseks sulgeda ja oletegi juba säästnud. Igal ajal saab tellimust suurendada või vähendada.

SharePoint

Microsoft SharePoint võimaldab üle-ettevõtelist ühistööd, dokumendihaldussüsteemi, töövoogude automatiseerimist, loendite ja registrite pidamist, dokumentide kinnitamist ja teavituste saatmist. intranetti. Võimalik on ettevõtte töövoogudesse kaasata välispartnereid. 

Pilvesüsteemi kolimisel saame abiks olla:
 • olemasoleva süsteemi migreerimise, ehk üleviimisega;
 • juurutuse ehk käibelevõtmise ja koolitusega;
 • jooksvate murede lahendamise, kasutajatoe, litsentside haldusega.


IT seadmete rent ja müük

Meilt saate oma ettevõtte tööks vajaliku riistvara ja tavalise kontoritarkvara rentida mugavalt ja muretult kuutasu põhiselt. Lisaks mugavusele on rendi eelis see, et kulud jaotuvad ühtlaselt pikema perioodi peale.

Spetsiifilisema äritarkvara ja -lahenduste kohta küsige meilt täpsemalt, leiame ka siin teile sobiva lahenduse.

Töökoha seadmeteks pakume väga töökindlaid Lenovo, Fujitsu ja Delli äriklassi tooteid. Lisaks arvutitele saab meilt ka kõikvõimalikud võrgu- ja lisaseadmed, sh printerid, koopiamasinad ja nende kulumaterjalid. 

Raudvara minimaalne rendiperiood on 36 kuud, misjärel seade asendatakse uuega, nii et tööd saab jätkata sama koha pealt, kus see pooleli jäi.


REDWALL
Võta ühendust!