IT arengu juhtimine

Koostöös ettevõtte juhtgrupiga analüüsime ettevõtte arenguks olulisi IT juhtimise alaseid suundi ja vajadusi. Aitame planeerida IT-süsteemide ja turvalisuse alast koostööd ettevõtte partnerite, klientide ja tarnijatega.

Oleme ellu viinud IT-projekte maailma juhtivate tööstusettevõtete ja Eesti/Põhjamaade ettevõtete vahel ning meil on selleks märkimisväärne kogemus.

IT täishalduse hulka kuulub vCIO (Virtual Chief Information Officer) teenus, mis tähendab, et sinu ettevõtte IT juhtimisel on abiks meiepoolne IT-juht.

Korraldame regulaarseid kohtumisi, kus analüüsime IT hetkeolukorda, kuulame uusi ideid ja paneme paika võimalikud arengusuunad. Kohtumiste tulemustena täiendame IT strateegiat, et jõuda veelgi rohkem ärieesmärkide saavutamist teotavate tehnoloogialahendusteni. Mõtleme kaasa, milliseid investeeringuid tehnoloogiasse on mõistlik teha.

BRS Networks Balticu IT-teenus hõlmab IT-juhtimist ehk BRSi lähenemine sarnaneb sellele, mida tahame ka oma klientidele pakkuda – pole pelgalt kliendi soovide lahendamine, vaid ka edasiarenduse pool.Oskar Kilk, Torm Metall tegevjuht

IT areneb metsiku kiirusega ning kui see pole ettevõtte põhitegevusala, on keeruline kõigi uuendustega kursis olla. Meie jaoks on IT igapäevatöö, seega on meie kohustus uutel lahendustel ja võimalustel silma peal hoida.

Võta meiega ühendust ja panustame oma laia teadmistepagasiga sinu ettevõtte digitaliseerimisse ja infotehnoloogia arengusse.

Võta ühendust  Mida IT-täishaldus veel sisaldab?
Soovid, et IT-partner ei lahendaks ainult probleeme, vaid hoolitseks ka IT arengu eest?
Võta meiega ühendust.
Email again:
REDWALL
IT abi +372 731 0888 Võta ühendust!