IT-haldus

IT-haldus
IT-süsteemide tugi ja heakord on tagatud igal ajal ja kõigile kasutajatele, sõltumata asukohast.
Suudame reageerida 24/7, kasutajatugi on hooliv, hea suhtlusoskusega, asjatundlik ja räägime mitut keelt. 
Pingutame selle nimel, et klientide küsimused või mured saaksid lahenduse kiirelt ning seisakuteta.

Klientide tagasiside põhjal on keskmine hinne meie kasutajatoele 9,8 / 10.

Kas iga päev kontoris tegutsev itimees on märk heas korras IT-teenusest?

Kõrgetasemeline IT-infrastruktuur on üles ehitatud nii, et enamasti toimib see sujuvalt ja kõrvalise abita. Seega võib liiga tihti kontoris figureeriv ja probleeme lahendav IT-spetsialist olla ohumärk, mitte näide töökusest.

Loe Toftani kliendiloost, kuidas märkamatu IT-teenus nende jaoks toimib.

Sujuv IT-haldus tagab, et saate keskenduda oma igapäevatööle ja pöörata tähelepanu ettevõtte kasvukohtadele. Samal ajal kanname hoolt, et tehnoloogialahendused toimivad, aitame töötajaid IT küsimustes, vajadusel lahendame muresid või probleeme ja anname endast parima, et neid ei tekikski.

IT-teenuse käigus koostame IT-dokumentatsiooni ja hoiame selle asjakohasena. Kasutame selleks tänapäevaseid vahendeid – IT Glue, Liongard, ConnectWise. Tagame, et kliendil on alati ligipääs teda puudutavale dokumentatsioonile.

Võrgulahendused

Võrgulahendused

IT-süsteemide töökindluse aluseks on veatult ja kiiresti toimiv võrk. Olgu see mitmes asukohas paikneva ettevõtte sisevõrk, Wi-Fi võrk või näiteks tööstusseadmete spetsiifiline võrk – oskusliku ja sertifitseeritud personali, keskse halduse ning monitooringuga tagame ettevõtte andmesidevõrkude laitmatu töö.

Kõik algab võrgulahenduse disainist. Võrguarhitektuuri loomisel kehtivad teatud põhimõtted ja reeglid, mida on oluline jälgida. Teine tähtis komponent on hallatavus. Natukenegi suurema võrgu puhul on oluline, et kõik võrguseadmed on hallatavad kesksest konsoolist, mis muudab võimalikuks võrgu monitooringu, muudatuste kiire sisseviimise, segmenteerimise ning lihtsustab nii probleemide lahendamist kui ka turvaintsidentide lokatsiooni.

Wi-Fi võrkude loomisel on vaja erilist tähelepanu pöörata hoonete/alade arhitektuurile, kasutatud seinamaterjalidele, võrgu kasutajate nõudmistele ja paljudele muudele asjaoludele. Nii võrgu planeerimiseks kui ka selle hilisema korrasoleku valideerimiseks tuleb kasutada õigeid töövahendeid.

Meie Wi-Fi spetsialistide kogemusi kinnitavad nii võrguseadmete tootjate kui ka tootjatest sõltumatute organisatsioonide sertifikaadid.

Kui Sul on ette tulnud seletamatuid IT-süsteemide probleeme (mis sageli taanduvad võrguprobleemidele), muresid võrgu kiiruse või stabiilsusega, siis võta meiega ühendust.

Aitame ka kõige keerulisematele võrguprobleemidele lahenduse leida!Kontoritöö lahendused Microsoft 365 platvormil

Microsoft 365
Microsoft 365 on kontoritöö keskkond ja tarkvara, mille põhifookuses on koostöö lihtsustamine, turvalisus ja kaugtöö paindlikkus. Uuenduslikud Office'i rakendused, pilveteenused ja kõrgetasemelised turvalisuse lahendused aitavad saavutada tulemuslikuma tegutsemise. Meie kogenud meeskonna toel saate kõiki neid võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Oleme üks vähestest Eesti ettevõtetest, kellel on Microsofti kuldpartneri staatus.


Microsoft 365 võimaldab töötajatele pakkuda parimaid tehnoloogilisi lahendusi ning üles ehitada tervikliku ja kaasaegse töökeskkonna. Vestle, helista, korralda koosolekuid ja tee reaalajas koostööd, seda nii kontoris kohapeal kui kaugtööd tehes.

Kasuta dokumendihalduseks SharePoint'i, e-kirjade ja kalendri jaoks Outlooki. Microsoft Teams ja Yammer võimaldavad suhelda kõikide ettevõtte töötajatega. Loo Office'i töölaua- ja veebirakendustes dokumente, arvutustabeleid, esitlusi ja palju muud. Turbefunktsioone ja -seadistusi on alates elementaarsetest funktsioonidest kuni põhjaliku dokumendikaitseni – saavuta oma ettevõtte vajadustele vastav turvatase.

Miks valida Microsoft 365?

  • Sujuvam koostöö sõltumata asukohast – meeskonnatöö on reaalajas koordineeritud, mis võimaldab ühiselt Wordis, Excelis, PowerPointis ja OneNote'is dokumente koostada. Dokumendiversioonide kontrollimine on lihtne, varundused toimuvad automaatselt ning varasematele versioonidele pääseb hõlpsalt ligi.
  • Parem mobiilsus ja seadmete ühilduvus – Office 365 rakendused võimaldavad teha koostööd kasutades erinevaid arvuteid ja mobiilseid seadmeid. Enterprise Mobility + Security abil saad töötada mitmest asukohast, turvalisust ohtu seadmata.
  • Tõhusam andmekaitse – andmejagamine on turvaline ja seda isegi tööväliste failide puhul. Failide saatmiseks kasutatavatele linkidele saab määrata erinevaid ligipääsu- ja muutmisõigusi. Kõik sinu failid on varundatud OneDrive'i kontol.
  • Produktiivsuse kasv – masinõpe muudab kalendri planeerimise lihtsaks: kohtumisteks vabade aegade soovitamine, meeldetuletused oluliste sündmuste kohta, Office 365 rakendused pakuvad vorminduse ja disaini näpunäiteid jpm.
  • Andmete puutumatus ja nõuetele vastavus – sinu ettevõtte andmeid kaitsevad sisseehitatud andmekaitse funktsioonid, mis aitavad saavutada vastavuse GDPRi nõuetele ja muudele globaalsetele, kohalikele või valdkonnaspetsiifilistele määrustele.


IT arengu juhtimine

IT arengu juhtimine
Koostöös ettevõtte juhtgrupiga analüüsime ettevõtte arenguks olulisi IT suundasid ja -vajadusi. Aitame planeerida IT-süsteemide ja turvalisuse alast koostööd ettevõtte partneritega (klientide, tarnijatega).

Oleme ellu viinud IT-projekte maailma juhtivate tööstusettevõtete ja Eesti/Põhjamaade ettevõtete vahel. Meil on selleks märkimisväärne kogemus.

Eesmärkide saavutamine
IT-täishalduse hulka kuulub ka vCIO (Virtual Chief Information Officer) teenus.
Paneme paika IT strateegia, mille abil jõuda ärieesmärkide saavutamist toetavate tehnoloogialahendusteni.

Korraldame klientidega regulaarseid kohtumisi, kus analüüsime IT hetkeolukorda, kuulame uusi ideid ja paneme paika võimalikud arengusuunad. Mõtleme kaasa, milliseid investeeringuid tehnoloogiasse on mõistlik teha.

IT valdkond areneb kiiresti ning kui see pole ettevõtte põhitegevusala, on keeruline end kõigi uuendustega kursis hoida. IT on meie igapäevatöö, seega oleme kohustatud uutel lahendustel ja võimalustel silma peal hoidma. Laia teadmistepagasiga saame kaasa aidata ettevõtte digitaliseerimisele ja infotehnoloogia arengule. Kõige selle saavutamiseks kasutame kaasaegseid lahendusi.

Turvalisus

Turvalisus
Kui soovid, et ettevõtte IT-süsteemid, tundlik informatsioon ja töötajad on kaitstud, pööra tähelepanu küberturvalisusele.

Meediast võib jääda mulje, et küberrünnakud toimivad vaid suurte ettevõtete vastu. Tegelikkuses satuvad väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted sama tihti küberkuritegevuse ohvriks, kuid neid juhtumeid nii palju ei kajastata.

Kombineerides tipptehnoloogilisi turvalahendusi ning pilveteenuseid tagab meie oskuslik meeskond IT turvalisuse – mitmetasemelised varundused; põhjalikult läbimõeldud ligipääsureeglid pilve- või kohapealsetesse süsteemidesse; kaitse luna- ja muu pahavara eest ning IT turvalisuse koostööprojektid väliste partneritega.

Turvalisus peab olema tagatud nii kontoris töötades kui kaugtööd tehes.

Kodukontoris töötaja on küberkurjategijatele ahvatlev sihtmärk, sest väljaspool ettevõtte ruume võib olla keeruline kõiki turvariske märgata. Meie abiga on ohte kergem kõrvaldada, sest kogemustele tuginedes teame, millele tähelepanu pöörata ja tänu mitmekülgsele kliendiportfellile oskame turvalisusele läheneda erinevatest aspektidest.

Kodukontoris töötamine ja turvalisus
Kanname hoolt, et lõppkasutajatel on seadistatud mitmetasemeline autentimine ehk MFA; tehtud on vajalikud tarkvarauuendused; kasutusel on VPN-ühendus, mis on krüpteeritud ja sealne liiklus pole kolmandatele osapooltele jälgitav. Lisaks suurendame töötajate küberturvalisuse alast teadlikkust ning jagame nõuandeid.

Meie eesmärk on tagada, et ettevõtte IT-süsteemid, tundlik informatsioon ja töötajad on kaitstud ning seda nii kontoris kui kaugtööd tehes.

IT-vahendid ja infrastruktuur

IT-vahendid ja infrastruktuur
Kaasaegsed IT töövahendid ja keskseadmed tagavad toimiva ja hea töökeskkonna ning IT-süsteemide piisava jõudluse.

Personaalsete kasutajaseadmete osas pakume Lenovo, Delli ja Fujitsu seadmeid. Äsja saavutasime Lenovo kuldpartneri staatuse.

Oleme alati leidnud ettevõtte töötajatele sobivad lahendused ning vajadusel suudame täita ka erilisemad soovid. IT-kasutajaseadmeid pakume nii väljaostu kui ka rendimudeli alusel (Workstation-as-a-Service – WaaS).

Kesksete IT-süsteemide vallas oleme keskendunud Lenovo ja IBM-i süsteemidele. Vajad lihtsat serverit mõne tootmiskontrolli funktsiooni või turvasüsteemi käitamise jaoks? Või hoopis suure jõudluse ja töökindlusega klasterlahendust?

Saame Sind aidata, meil on aastatepikkune kogemus nii erinevate klassikaliste klasterlahenduste kui ka kaasaegsete HCI (Hyper Converged Infrastructure) klastrite ehitamisel ja haldamisel.

Keskendume eelkõige Microsoft Hyper-V ja Azure Stack HCI lahendustele, mis tagavad kõige optimaalsema kulu/jõudluse/hallatavuse suhte.

Oleme Lenovo kuldpartner

Erilahendused

IT erilahendused
Teostame ja nõustame erinevaid IT-projekte.

Kuna meie meeskonnaliikmed on IT valdkonnas töötanud aastaid ja meie teadmised on mitmekülgsed, suudame ellu viia ka väga keerukaid projekte, näiteks:

  • Suurte organisatsioonide migreerimine majasisestest (on-premises) lahendustest Microsoft 365-te.
  • Erineva suuruse ja jõudlusvajadusega klasterlahenduste paigaldamine.
  • Võrgulahenduste disainimine ja ehitamine hotellidele, koolidele.

Lisaks oleme korduvalt teostanud eriprojekte, kus ettevõtete ühinemisel tuleb ühendada nende IT-süsteemid ehk erinevad infrastruktuurid, neis olevad võrgud, seadmed, töötsüklid ja -protsessid. 
REDWALL
Võta ühendust!