IT-haldus

IT-süsteemide tugi ja heakord on tagatud igal ajal ja kõigile kasutajatele, sõltumata asukohast. Meil on võimekus reageerida 24/7, kasutajatugi on hooliv, hea suhtlusoskusega, asjatundlik ja räägime mitut keelt. Pingutame selle nimel, et klientide küsimused või mured saaksid lahenduse kiirelt ning seisakuteta.

Meie klientide tagasiside põhjal on keskmine hinne kasutajatoele 9,8 10st.
Kas hea IT-mees toimetab iga päev kontoris või on hoopis taustal märkamatu?

Kõrgetasemeline IT-infrastruktuur on üles ehitatud nii, et enamasti toimib see sujuvalt ja kõrvalise abita. Seega võib liiga tihti kontoris figureeriv IT-mees olla ohumärk, mitte näide töökusest. Loe Toftani kliendiloost, kuidas märkamatu IT-teenus nende jaoks toimib.

Sujuv IT-haldus tagab, et saate keskenduda oma igapäevatööle ja pöörata tähelepanu ettevõtte kasvukohtadele. Samal ajal kanname hoolt, et tehnoloogialahendused toimivad, aitame töötajaid IT küsimustes, vajadusel lahendame muresid või probleeme ja anname endast parima, et neid ei tekikski.

IT-teenuse käigus koostame kogu IT-dokumentatsiooni ja hoiame selle asjakohasena. Kasutame selleks tänapäevaseid vahendeid – IT Glue, Liongard, ConnectWise. Tagame, et kliendil on alati ligipääs teda puudutavale dokumentatsioonile.

Võrgulahendused

IT-süsteemide töökindluse tagamise aluseks on veatult ja kiiresti toimiv võrk. Olgu see mitmes asukohas paikneva ettevõtte sisevõrk, Wi-Fi võrk või näiteks tööstusseadmete spetsiifiline võrk – oskusliku ja sertifitseeritud personali, keskse halduse ning monitooringuga tagame ettevõtte andmesidevõrkude laitmatu töö.


Hästi toimiva võrgulahenduse aluseks on disain. Võrguarhitektuuri loomisel kehtivad teatud põhimõtted ja reeglid, mida on oluline jälgida. Teine tähtis komponent on hallatavus. Natukenegi suurema võrgu puhul on oluline, et kõik võrguseadmed on hallatavad kesksest konsoolist, mis muudab võimalikuks võrgu monitooringu, muudatuste kiire sisseviimise, segmenteerimise ning lihtsustab nii probleemide lahendamist kui ka turvaintsidentide lokatsiooni.

Wi-Fi võrkude loomisel on vaja erilist tähelepanu pöörata hoonete-alade arhitektuurile, kasutatud seinamaterjalidele, võrgu kasutajate nõudmistele ja paljudele muudele asjaoludele. Nii võrgu planeerimiseks kui ka selle hilisema korrasoleku valideerimiseks tuleb kasutada õigeid töövahendeid. Meie meeskonnas on väga kogenud Wi-Fi spetsialistid, kes on sertifitseeritud nii võrguseadmete tootjate kui ka tootjatest sõltumatute organisatsioonide poolt.

Kui Sul on ette tulnud seletamatuid IT-süsteemide probleeme (mis sageli taanduvad võrguprobleemidele), muresid võrgu kiiruse või stabiilsusega, siis võta meiega ühendust.

Aitame ka kõige keerulisematele võrguprobleemidele lahenduse leida!Kontoritöö lahendused Microsoft 365 platvormil

Microsoft 365 on kontoritöö keskkond ja tarkvara, mille põhifookuses on koostöö lihtsustamine, turvalisus ja kaugtöö paindlikkus. Uuenduslikud Office´i rakendused, pilveteenused ja kõrgetasemelised turvalisuse lahendused aitavad saavutada tulemuslikuma tegutsemise. Meie kogenud meeskonna toel saate kõiki neid võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

Oleme üks vähestest Eesti ettevõtetest, kellel on Microsofti kuldpartneri staatus.


Microsoft 365 võimalda töötajatele pakkuda parimaid tehnoloogilisi lahendusi ning üles ehitada tervikliku ja kaasaegse töökeskkonna, kus saab nii kohapeal kui kaugtööd tehes vestelda, helistada, koosolekuid korraldada ja reaalajas koostööd teha.

Dokumendihalduse ja sisutarkvarana kasutatakse SharePoint'i. E-kirjade ja kalendri jaoks Outlooki. Microsoft Teams ja Yammer võimaldavad suhelda kõikide ettevõtte töötajatega. Samuti saab kasutada kõikide Office´i rakenduste töölaua- ja veebiversioone. Vajaliku turvataseme saavutamiseks on palju erinevaid turvafunktsioone ja -seadistusi, alates elementaarsetest funktsioonidest kuni põhjaliku dokumendikaitseni. 

Miks valida Microsoft 365?

  • Sujuvam koostöö sõltumata asukohast – meeskonnatöö on reaalajas koordineeritud, mis võimaldab ühiselt Wordis, Excelis, PowerPointis ja OneNote´is dokumente koostada. Dokumendiversioonide kontrollimine on lihtne, varundused toimuvad automaatselt ning varasematele versioonidele pääseb hõlpsalt ligi.
  • Parem mobiilsus ja seadmete ühilduvus – Office 365 rakendused võimaldavad teha koostööd kasutades erinevaid lauaarvuteid ja mobiilseid seadmeid. Enterprise Mobility + Security võimaldab töötada erinevates asukohtades, turvalisust ohtu seadmata. Windows 10 tagab väga hea kasutajakogemuse erinevates seadmetes. Windows 10 Enterprise sobib ettevõtetele, kellel on kõrgendatud turvalisuse vajadused.
  • Tõhusam andmekaitse – andmejagamine on turvaline ja seda isegi tööväliste failide puhul. Faile saab saata turvaliste linkide abil, millele on võimalik määrata erinevaid ligipääsu- ja muutmisõigusi. Kõik failid on varundatud OneDrive´i kontol.
  • Produktiivsuse kasv – masinõpe muudab kalendri planeerimise lihtsaks: soovitatakse vabu aegu kohtumisteks, saadetakse meeldetuletusi lisatööde ja oluliste sündmuste kohta. Office 365 rakendused pakuvad vormindamise ja disaini näpunäiteid.
  • Andmete puutumatus ja nõuetele vastavus – sisseehitatud funktsioonid, mis andmeid kaitsevad, aitavad saavutada vastavust GDPR-i nõuetele ja muudele globaalsetele, kohalikele ja valdkonnaspetsiifilistele määrustele.IT arengu analüüs

Koostöös ettevõtte juhtgrupiga analüüsime ettevõtte arenguks olulisi IT suundasid ja -vajadusi. Aitame planeerida IT-süsteemide ja turvalisuse alast koostööd ettevõtte partneritega (klientide, tarnijatega). Oleme teostanud IT-projekte maailma juhtivate tööstusettevõtete ja Eesti/Põhjamaade ettevõtete vahel ja meil on selleks märkimisväärne kogemus.

Mõtleme kaasa, kuidas ettevõttes kasutatav tehnoloogia toetaks paremini ärieesmärkide saavutamist, aitaks kaasa efektiivsuse kasvule, säästaks aega, oleks turvaline ja anname nõu, milliseid investeeringud tehnoloogiasse on mõistlik teha.
 
Korraldame oma klientidega regulaarseid kohtumisi, kus analüüsime IT hetkeolukorda, kuulame uusi ideid ja paneme paika võimalikud arengusuunad.

IT valdkond areneb väga kiiresti ning kui see pole ettevõtte põhitegevusala, on keeruline end kõigi uuendustega kursis hoida. Kuna IT on meie igapäevatöö, on meie kohus uutel lahendustel ja võimalustel silm peal hoida. Oma teadmistepagasiga saame kaasa aidata ettevõtte digitaliseerimisele ja infotehnoloogia arengule ning seejuures kasutame kaasaegseid lahendusi.

Turvalisus

Kui soovid, et ettevõtte IT-süsteemid, tundlik informatsioon ja töötajad on kaitstud, peab küberturvalisusele tähelepanu pöörama.

Meediast võib jääda mulje, et küberrünnakud toimivad vaid suurte ettevõtete vastu. Tegelikkuses satuvad väiksed ja keskmise suurusega ettevõtted sama tihti küberkuritegevuse ohvriks, kuid neid juhtumeid nii palju ei kajastata.

Kombineerides tipptehnoloogilisi turvalahendusi ning pilveteenuseid tagab meie oskuslik meeskond IT turvalisuse – mitmetasemelised varundused; põhjalikult läbimõeldud ligipääsureeglid pilve- või kohapealsetesse süsteemidesse; kaitse luna- ja muu pahavara eest ning IT turvalisuse koostööprojektid väliste partneritega.

Turvalisus peab olema tagatud nii kontoris töötades kui kaugtööd tehes.

Kodukontoris töötaja on küberkurjategijatele sage sihtmärk, sest väljaspool ettevõtte ruume võib olla keeruline kõiki turvariske märgata. Meie abiga on ohte kergem kõrvaldada, sest kogemustele tuginedes teame, millele tähelepanu pöörata ja tänu mitmekülgsele kliendiportfellile oskame turvalisusele läheneda erinevatest aspektidest.

Kanname hoolt, et lõppkasutajatel on seadistatud mitmetasemeline autentimine ehk MFA, tehtud on vajalikud tarkvarauuendused, kasutusel on VPN-ühendus, mis on krüpteeritud ja sealne liiklus pole kolmandatele osapooltele jälgitav. Lisaks suurendame töötajate teadlikkust küberturvalisusest ning jagame nõuandeid.

Meie eesmärk on, et ettevõtte IT-süsteemid, tundlik informatsioon ja töötajad on kaitstud nii kontoris kui ka kaugtööd tehes.

IT-vahendid ja infrastruktuur

Kaasaegsed IT töövahendid ja keskseadmed aitavad tagada toimiva ja hea töökeskkonna ning IT-süsteemide piisava jõudluse.

Personaalsete kasutajaseadmete osas pakume Lenovo, Delli ja Fujitsu seadmeid. Äsja teenisime välja Lenovo kuldpartneri staatuse.

Oleme alati leidnud ettevõtte töötajatele sobivad lahendused ning vajadusel suudame täita ka erilisemad soovid. IT-kasutajaseadmeid pakume nii väljaostu kui ka rendimudeli alusel (Workstation-as-a-Service – WaaS).

Kesksete IT-süsteemide vallas oleme keskendunud Lenovo ja IBM-i süsteemidele. Vajad lihtsat serverit mõne tootmiskontrolli funktsiooni või turvasüsteemi käitamise jaoks? Või hoopis suure jõudluse ja töökindlusega klasterlahendust?

Saame Sind aidata, meil on aastatepikkune kogemus nii erinevate klassikaliste klasterlahenduste kui ka kaasaegsete HCI (Hyper Converged Infrastructure) klastrite ehitamisel ja haldamisel. Keskendume eelkõige Microsoft Hyper-V ja Azure Stack HCI lahendustele, mis tagavad kõige optimaalsema kulu/jõudluse/hallatavuse suhte.

Erilahendused

Teostame ja nõustame erinevaid IT-projekte.

Kuna meie meeskonnaliikmed on IT valdkonnas töötanud aastaid ja meie teadmised on mitmekülgsed, suudame ellu viia ka väga keerukaid projekte, näiteks:

  • Suurte organisatsioonide migreerimine majasisestest ehk on-premises lahendustest Microsoft 365-te.
  • Erineva suuruse ja jõudlusvajadusega klasterlahenduste paigaldamine.
  • Võrgulahenduste disainimine ja ehitamine hotellidele, koolidele.

Lisaks oleme korduvalt teostanud eriprojekte, kus ettevõtete ühinemisel tuleb ühendada nende IT-süsteemid ehk erinevad infrastruktuurid, neis olevad võrgud, seadmed, töötsüklid ja -protsessid. 
REDWALL
Võta ühendust!