IT tööstusprotsessides

Tootmisprotsesside arendamisel on tehnoloogial võtmeroll – automatiseerimine, robottehnoloogiad, andmeanalüüs, IoT lahendused ja palju muud. Tööstusettevõtte IT-taristu peab kõige selle sujuvat toimimist toetama.

Meie klientideks on peamiselt tööstusettevõtted ning meie spetsialistidel on üle 20 aasta tööstuse IT haldamise kogemust. Võid kindel olla, et tunneme valdkonna eripärasid hästi.

Pakume nii IT-täishaldust kui viime ellu erinevaid IT-projekte

Pikaaegne kogemus ERP tarkvaradega

Tööstusettevõtete spetsiifilised võrgulahendused

5S auditi rakendus Power Apps platvormil

Ladude haldamise lahendus Power Apps platvormil

Koostööpartneritega infovahetuse lahendus Microsoft SharePoint platvormil

Mõõtetulemuste registreerimise ja analüüsi lahendus Microsoft SharePoint platvormil

Tööstusettevõtete IT haldamine

Pikaaegne kogemus ERP tarkvaradega

Meie eesmärk on tagada, et ettevõtte IT-taristu toel saad ERP tarkvara võimalustest maksimaalselt kasu.

Ehkki me ei paku ERP süsteemide juurutamist ja tuge, hoolitseme selle eest, et...

 • võrguühendus on tugev ja stabiilne, et tagada ERP süsteemi takistusteta suhtlus serverite, andmebaaside ja teiste rakendustega.
 • tagatud on piisav serveriressurss, et toetada suuremahulisi andmebaase ja rakendusi.
 • andmed on turvaliselt hoitud – tulemüürid, viirusetõrje ja muud turvameetmed kaitsevad tundlikke andmeid ja varundusi.
Paljud meie klientidest kasutavad Monitor ERP süsteemi ja meil on sellega ligi 20 aastat kogemust.

Tööstusettevõtete spetsiifilised võrgulahendused

Andmesidevõrgu tõrgeteta toimimine on tööstusettevõtte sujuva toimimise lahutamatu osa. On oluline, et tööstuse andmesidevõrk vastaks valdkonna spetsiifikale ja suudaks tagada stabiilse ja usaldusväärse andmeedastuse ka karmides töötingimustes.

 • Erinevate seadmete ja süsteemide integreerimine on sujuv.
 • Andmeid saab tõhusalt jagada ja töödelda – erinevate tootmisliinide seadmed saavad sujuvalt suhelda, andmeid jagada ja tagada tõhusa tootmise.
 • Andmesidevõrgud on kiired ning võimaldavad koguda ja töödelda suurt hulka andmeid.
 • Võrgulahendused toetavad andmekogumise ja -analüüsi platvorme, seadmete reaalajas monitooringut ja muid tootmisprotsesside toimimiseks ja parendamiseks olulisi lahendusi.
 • Kasutame võrguseadmeid, mis sobivad tööstustingimustesse.
 • Võrkude turvalisuse tagamisel lähtume küberturbe parimatest tavadest, kasutame kaasaegseid lahendusi ja tööriistu.
 • Eraldatud võrgud – iga võrk on loodud konkreetsete ülesannete täitmiseks ning sellel rakendatakse sobilikke turvameetmeid. Näiteks on eraldatud tööstusvõrk ja võrgud büroo- ning haldusfunktsioonide jaoks.

Lahendused tööstusprotsesside lihtsustamiseks

5S auditi rakendus Power Apps platvormil

Klient soovis mugavat lahendust, millega lihtsustada tööstusettevõttes 5S süsteemi rakendamist.

5S süsteem on efektiivse töökoha loomise meetod, mille eesmärk on läbi 5 etapi (Sort, Straighten, Shine, Standardize, Sustain) vähendada raiskamist ja parandada tõhusust. 5S süsteemi rakendamine tagab, et töökohad on puhtad, organiseeritud ja kõik vajalikud esemed kergesti leitavad.

Töötasime välja 5S auditi rakenduse, millega töökohti osakondade kaupa auditeerida.

Rakenduse võimalused:

 • Igal osakonnale on võimalik luua kontroll-loend ja sellega töökohti osakondade kaupa auditeerida.
 • Loend kõigist standarditest, mida auditeeritakse.
 • Näed eelmise auditi kommentaare, mille põhjal vaadata, kas olukord on paranenud.
 • Standardite loendi juures on välja toodud, kui palju võib olla mittevastavusi.
 • Kõigi töökohtade asendiplaan.

Ladude haldamise lahendus Power Apps platvormil

Klient soovis lahendust ladude haldamiseks. Arendasime selleks rakenduse Power Apps platvormil.

Rakenduse võimalused:

 • Iga lao jaoks lõime eraldi rakenduse.
 • Rakendustest näed ladude sisu.
 • Kõikide ladude ülene otsingufunktsioon.
 • Toodete lattu sisestamine on mugav ja kiire.
 • Eraldi väljastusladu.
 • Arhiiv väljastuslaost eemaldatud toodetele.

Koostööpartneritega infovahetuse lahendus Microsoft SharePoint platvormil

Klient soovis lahendust, millega on võimalik ettevõttesisest informatsiooni turvaliselt väljapoole, nt koostööpartneritele, jagada.

Töötasime SharePoint platvormil välja lahenduse, millega infot turvalisemalt külaliskontode kaudu jagada, info saajad on kontrollitud ning nõutud on mitmetasemelise autentimise kasutamine.

Mõõtetulemuste registreerimise ja analüüsi lahendus Microsoft SharePoint platvormil

Kliendi soov oli leida lahendus, millega koguda ja analüüsida erinevates töökeskustes registreeritud kvaliteedimõõtmiste andmeid, sealhulgas neid, mis koguti triipkoodide skaneerimise teel.

Kokku oli üheksa erinevat töökeskust, millest igaühe registreeritud andmed koondati kesksesse keskkonda, kust neid sai edasi analüüsida.

Arendasime lahenduse SharePoint platvormil.

Võta ühendust   Loe IT-täishaldusest

Kuidas tootmisettevõttes IT-meelerahu saavutada?
Kliendilood
Projektid
Oleme #1 IT-partner tööstusele.

Võta meiega ühendust.
Email again:
REDWALL
IT abi +372 731 0888 Võta ühendust!