Tutvu meie privaatsuspoliitikaga

Kehtiv alates 20.05.2021

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete töötlemise ja küpsiste kasutamise põhimõtteid BRS Networks Baltic ASi veebilehel www.brsnetworks.ee.  Antud privaatsuspoliitikast leiate informatsiooni, milliseid isikuandmeid BRS Networks Baltic AS kogub, töötleb, säilitab, edastab, kellel on andmetele ligipääs ja kuidas andmeid kasutatakse.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta veebilehe külastajate privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kui Teil tekib privaatsuspoliitika kohta küsimusi või ettepanekuid, kontakteeruge BRS Networks Balticuga e-posti aadressil info@brsnetworks.ee.

1. Mõisted

Isikuandmed on mistahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu võimaldamine, päringu teostamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest. 

Veebileht www.brsnetworks.ee on BRS Networks Baltic ASi veebileht.

Kasutaja on isik, kes kasutab või külastab BRS Networks Baltic ASi veebilehte, tarbib teenuseid või edastab BRS Networks Baltic ASile omalt poolt infot, näiteks võtab ühendust e-posti teel.

Teenused on kõik BRS Networks Baltic ASi poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused, sh allalaetavad materjalid.

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse.

2. Milliseid isikuandmeid ja millisel eesmärgil BRS Networks Baltic AS kogub?

BRS Networks Baltic AS kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid ning kasutab neid kirjeldatud viisidel:
 • Kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoninumber – andmed kogunevad, kui kasutaja täidab BRS Networks Baltic AS veebilehel oleva kontaktvormi. Andmeid kasutatakse kasutajaga kontakteerumiseks.
 • Veebilehe külastavuse statistika – kasutame Google Analytics automatiseeritud tööriista, et koguda andmeid, milline on veebilehe sirvimise statistika, kui tihti kasutaja veebilehte külastab, millist veebilehitsejat ja seadet külastamiseks kasutatakse, millist sisu kasutaja loeb. Kogutud andmed võimaldavad mõõta ja parandada veebilehe toimivust ja läbi viia efektiivsemaid turundustegevusi. Google Analyticsi kohta leiate veel infot peatükist "Küpsised".

3. Kes võivad Teie andmetele ligi pääseda?

BRS Networks Baltic on Teie isikuandmete vastutav töötleja. Teatud juhtudel võime andmeid jagada kolmandate osapooltega. Kolmandad osapooled on BRS Networks Baltic AS lepingupartnerid, kelle toote või teenuse abil pakub BRS Networks Baltic AS kasutajale teenuseid. Kolmandad osapooled pääsevad isikuandmetele ligi vaid antud privaatsuspoliitikas sätestatud ülesannete täitmiseks.

BRS Networks Baltic AS kasutab igapäevastes tegevustes kolmandaid isikuid, kes täidavad järgnevaid ülesandeid:
 • veebilehe majutus;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüs;
 • sotsiaalmeedia kasutamine ja sotsiaalmeedia statistika analüüs.

4. Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu

Osadel veebilehe alalehtedel on viited teistele veebilehtedele või sisaldavad alalehed manustatud sisu, näiteks Google Mapsi kaart. Viidatud ja manustatud sisu tarbimisel külastate teist veebilehte, kus kehtivad selle veebilehe tingimused. Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada Teie andmeid kolmandatele osapooltele.

5. Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

BRS Networks Baltic AS säilitab isikuandmeid seni, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.

BRS Networks Baltic AS rakendab töödeldavate isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

6. Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:
 • avaldada soovi juurdepääsuks oma isikuandmetele, et nendega tutvuda;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist;
 • võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus e-posti aadressile info@brsnetworks.ee.

Kasutaja saab küpsistega nõustuda aknas "Küpsistega nõustumine", mis ilmub veebilehe avamisel lehe alumisse äärde. Samuti saab kasutaja muuta küpsistega seotud seadeid oma veebilehitseja seadistuste alt. Täpsemad juhised leiate peatükist "Küpsised".

Kui kasutaja tunneb, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

7. Küpsised

BRS Networks Baltic ASi kodulehel kasutatakse küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab. Küpsiste kasutamise eesmärk on veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Kogutud statistika võimaldab parandada veebilehe toimivust ja aitab läbi viia efektiivsemaid turundustegevusi. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

BRS Networks Baltic AS kasutab esimese ja kolmanda osapoole küpsiseid, mis võivad omakorda olla seansi- või püsiküpsised. 
 • Esimese osapoole küpsised pärinevad meie veebilehelt ning neid kasutatakse, et veebilehe korduvkülastusel Teie seade ära tunda ja meelde jätta, millised on Teie eelistused veebilehe külastamisel. Need on meie veebilehe küpsised.
 • Kolmanda osapoole küpsised pärinevad meie teenusepakkujatelt, keda kasutame veebilehe analüüsi eesmärgil. Kasutame Google Analytics küpsiseid, mis koguvad teavet veebilehe kasutamise kohta – millistel lehtedel viibitakse ja kui kaua, milliseid sisulehti külastatakse kõige rohkem, mida veebilehelt otsitakse. Kui soovite, et Google Analytics ei saaks andmeid koguda, saate oma seadmesse paigaldada Google Analyticsit blokeeriva rakenduse: Google Analyticsit keelav veebilehitseja laiendus. Samuti kasutame Facebooki loodud küpsiseid. 
 • Seansiküpsised on ajutised küpsised, mis kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide võimaldamiseks.
 • Püsiküpsised jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid kasutatakse näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks, veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Küpsiste liigitamine funktsionaalsuse järgi:
 • Rangelt vajalikud küpsised võimaldavad kasutada veebilehe funktsioone. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikku teavet ja ei jäta meelde, milliseid lehti vaadatakse. Rangelt vajalike küpsiste kasutamisel ei ole vaja veebilehe külastaja nõusolekut.
 • Funktsionaalsed küpsised aitavad veebilehe kindlatel tegevustel toimida, näiteks võimaldavad veebilehe sisu sotsiaalmeedia platvormidel jagada, tagasisidet koguda jne.
 • Analüütilisi küpsiseid kasutatakse, et näha veebilehe kasutamisega seotud statistikat. Kui palju veebilehte külastatakse, mis on kõige kasutatavamad alalehed, millised probleemid kasutajatel veebilehte külastades tekivad. Analüütilised küpsised ei kogu teavet nii, et oleks võimalik veebilehe kasutaja otseselt tuvastada. Google Analyticsi loodud küpsised on analüütilised küpsised.
 • Reklaamküpsiseid kasutatakse, et pakkuda külastajatele kohandatud reklaame, mis põhinevad nende külastatud lehtedel ja võimaldavad analüüsida reklaamikampaania tõhusust.
Kui soovite, et veebilehitseja küpsiseid seadmesse ei salvestaks, tuleb veebilehitseja seadetest küpsiste kasutamine ära keelata või küpsised kustutada. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebilehed korrektselt töötada.

Siit leiate juhendid, kuidas enamlevinud veebilehitsejates küpsiseid seadistada:

Veebilehe sobimatu kasutuse kaitseks kasutame tööriista Google reCAPTCHA, mis kogub andmeid, et kaitsta veebilehel olevaid kontaktvorme spämmi ja muu automatiseeritud kuritegevuse eest.

8. Autoriõigus

BRS Networks Baltic ASi veebilehel ja sotsiaalmeedia kontodel oleva sisu autoriõiguste valdaja on BRS Networks Baltic AS. Veebilehe sisu kasutamine mistahes kujul on lubatud ainult BRS Networks Baltic AS loal ning koopiale peab olema lisatud viide BRS Networks Baltic ASi veebilehele.

BRS Networks Baltic ASi loodud sotsiaalmeedia postituste jagamine oma sotsiaalmeedia kontol on vabalt lubatud. Postituste sisu või piltide loata ning viiteta kasutamine on keelatud. Kui soovite meie loodud sisu oma materjalides kasutada, võtke loa saamiseks ühendust info@brsnetworks.ee.

9. Privaatsuspoliitika muutmine

BRS Networks Baltic AS jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika põhimõtteid ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsuspoliitika uusim versioon on alati leitav BRS Networks Baltic ASi veebilehelt.
Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste korral võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@brsnetworks.ee.