EAS/KredEx küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus

EAS/KredEx ja Riigi Infosüsteemide Amet jagavad küberturvalisuse taseme kaardistamise ja tõstmise toetust mitme sektori väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Koostöös välise nõustajaga saavad ettevõtjad välja selgitada oma IT-süsteemide küberturvalisuse taseme ning teha arendusi selle tõstmiseks. Eesmärk on seeläbi olla paremini kaitstud küberrünnakute ja nendega kaasnevate (majandus)kahjude vastu.
Toetust rakendatakse EAS/KredExi ja Riigi Infosüsteemide Ameti koostöös.

Riigi Infosüsteemide Amet
EAS

Meede

Nimi: Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetus
Suurim toetus: 60 000
Toetuse kogueelarve: 865 000
Küberpöörde projekt on kaheastmeline:
 • Teekaardi koostamise taotlusvoorus on võimalik taotleda kuni 10 000 eurot, mille abil kaardistada oma IT-süsteemide küberturvalisuse hetkeseis.
 • Teekaardi arendustegevuse elluviimise taotlusvoorus on võimalik taotleda kuni 50 000 eurot, et enda poolt valitud teenusepakkuja abil esimeses tegevussuunas tuvastatud puudused kõrvaldada.
Omafinantseering: 50%
Toetuse taotlemine on jooksev.

Kellele on toetus mõeldud?

 • Ettevõtjatele, kes soovivad küberturbe alast teadlikkust tõsta ja juurutada lahendusi, mis kaitsevad küberohtude ja nendest tingitud kahjude eest.
 • Eesti äriregistrisse kantud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad: tööstusettevõtjad (EMTAK B, C), hulgi- ja jaekaubandusettevõtjad (EMTAK G), ehitusettevõtjad (EMTAK F), veondus ja laondusettevõtjad (EMTAK H), info- ja sideettevõtjad (EMTAK J).
 • Ettevõtja taotluse esitamisele eelneva kahe aasta majandusaasta keskmine müügitulu taotleja põhitegevusalal Eestis on vähemalt 200 000 eurot.
 • Projekti tegevused peavad toimuma Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Taotleja ettevõtja üle kontrolli omav ettevõtja peab samuti olema registreeritud EL või EEA piirkonnas.

Rohkem infot toetuse taotlemise ja tingimuste kohta:

EAS/KredExi kodulehelt
Riigi Infosüsteemide Ameti kodulehelt

BRS Networks Baltic koostab sulle RIA metoodikat arvestades küberpöörde teekaardi ja viib arendustegevused ellu

 • Meil on põhjalikud teadmised ja kogemused võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisusest ja turvanõrkuste hindamisest.
 • Hindame küberturbe hetkeolukorda, koostame teekaardi ja teostame arendusprojekti. Meil on võimekus lähtuda RIA metoodikast.
 • Viime igal aastal ellu rohkelt küberturbe ja IT-süsteemide parendamise projekte.
 • Oleme pakkunud küberturvalisuse tõstmiseks vajalikke IT-lahendusi juba 8 aastat. Meie meeskonnas on spetsialiste, kes on valdkonnas töötanud üle 20 aasta.
 • Kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid ning küberturbe parimaid tavasid, et tagada IT-süsteemide turvalisus ja töökindlus.
 • Meil on pikaaegne tööstusettevõtete IT haldamise kogemus ja teame põhjalikult valdkonna eripärasid. Tutvu kliendilugudega.
 • Loe küberturbe teenusest rohkem.

Kasuta võimalust ja taotle EAS-ilt küberpöörde toetust

Võta BRS Networks Balticuga sel teemal ühendust.
Jäta meile oma kontakt või helista +372 731 0888.
Email again: