Küberturvalisus

Kuidas jõuda küberturvalisuse tasemeni, mis tagaks meelerahu? Küberturvalisuse saavutamine on teekond, mitte ühekordne tegevus ning nõuab asjatundlikku juhtimist. Meie sertifitseeritud meeskond pakub küberturbe olukorra hindamist, arenduskava koostamist ning soovi korral ka arenduskava juurutamist ja juhtkonna edasist nõustamist.

Mida väärtuslikum on vara, seda suurem peaks olema investeering selle turvalisusesse.

Kliendid, kellele küberturvalisuse teenust pakume, on erinäolised – suured, väiksed, rahvusvahelised, börsiettevõtted, ainult Eestis tegutsevad, mitmes asukohas paiknevad. Kõigiga oleme jõudnud toimiva küberturbe lahenduseni.

Lähtume oma töös infoturbe kõigist olulistest kihtidest – käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus (CIA Triad).

Meiega vastad küberturvalisuse standarditele

Meie kliendid, kes on soovinud oma IT kasutust ja turvalisust ISO 27001 järgi sertifitseerida, on saanud seda meie teenusele tuginedes teha.

Ilma väga hea koostööta BRSga, oleks meil ISO 27001 sertifikaadi taotlemine olnud oluliselt keerulisem, kui mitte võimatu. Eeldab see ju teenusepakkujalt kaasamõtlemist, tõsist panustamist ja paindlikkust protsesside, protseduuride ja turvameetmete täiendamisel ja rakendamisel. – Kristian Teiter, Chief Information Security Officer, HANZA AB

Näeme, et meie klientide jaoks on organiseeritud IT ja tasemel küberturvalisus konkurentsieelis. Tehingute sõlmimisel kerkivad küberturbe teemad üha enam päevakorda.

Meie kliendid on hakanud turvalisuse kohta järjest enam küsima. Tarnija auditite käigus, kui vaadatakse, kuidas IT turvalisus on korraldatud, on meil hea klienti positiivselt üllatada ja näidata, kui hästi meil sellega on. See on meie jaoks müügiargument. – Oskar Kilk, Torm Metall tegevjuht

Koostame sinu ettevõttele küberturbe teekaardi

  1. Hetkeolukorra kaardistus ja hindamine – kaardistame ja hindame ettevõtte küberturbe hetkeseisu. Selle aluseks kasutame rahvusvaheliselt tunnustatud küberturbe raamistikke, mis sobivad ka väiksematele ettevõtetele ning samas tagavad objektiivse tulemuse. Kaardistamine toimub nii vestluste, vaatluste kui ka automatiseeritud töövahendite abil.
  2. Teekaardi koostamine – kaardistuse tulemuste põhjal koostame arenduskava, mille järgi viia küberturvalisus valitud raamistikule ja soovitud tasemele vastavaks. Valmistame ette esialgse arenduskava, täiendame seda koos ettevõtte juhtkonnaga ning seejärel koostame lõpliku kava koos juurutuse eelarvega. Teeme võtmetöötajatele ka esmase küberturvalisuse koolituse.
  3. Teekaardi rakendamine – nõustades juhtkonda viime (või aitame teie IT-meeskonnal ja juhtkonnal viia) küberturvalisuse tasemele, mis laseb teil meelerahus oma igapäevatööd teha. On oluline arvestada, et küberturbe parendamine ei juhtu üleöö. Välja tuleb töötada vajalikud poliitikad, paika panna protsessid ning koolitada töötajad. Õige partneriga on võimalik see sujuvalt ja valutult ellu viia.


Milliseid küberturbe tehnoloogiaid ja lähenemisi kasutame?

Viirusetõrje FortiClient
Tuvastab arvutis olevad viirused, takistab nende käivitumist ja eemaldab need.

Keskhalduse lahendus Datto Remote Monitoring and Management
Kasutame kliendi seadmete haldamiseks keskhalduse lahendust Datto RMM, mille abil saame automaatselt seadmeid uuendada ja turvanõrkusi eemaldada.

Lunavara tõkestamine Datto Ransomware Detection
Tuvastab arvutis kahtlase tegevuse. Lunavararünde kahtluse korral sulguvad arvutis kõik protsessid, arvuti isoleeritakse võrgust eesmärgiga tõkestada lunavara edasine levik.

Zero Trust lahendus ThreatLocker
Kõik, mis pole lubatud, on keelatud. Käivituda ja andmetele ligi pääseda saavad ainult need rakendused, mis on lisatud nn valgesse nimekirja, kõik muu on vaikimisi keelatud.

Väliste andmekandajate kasutuse piiramine
Töötajad ei saa isiklikes seadmetes hoida tööga seotud andmeid. Pole ohtu, et keegi näiteks ettevõtte infot sisaldava mälupulgaga minema jalutab.

Kõik andmekandjad on krüpteeritud – BitLocker
Krüpteerimine on kasutajale märkamatu ja ei sega igapäevatööd. Arvuti kadumise korral on andmed endiselt turvaliselt hoitud.

Võrkude turvalisus
Võrkude rajamisel lähtume parimatest praktikatest. Võrgud on segmenteeritud – serverid ja arvutid on eraldi alamvõrkudes, mis võimaldab vajadusel piirata nende omavahelist suhtlust ja on turvakaalutlustel oluline. Ohtude tuvastamiseks kasutame FortiAnalyzer logihalduse lahendust.

Milliseid teenuseid veel pakume?
Millal viimati küberturvalisusele mõtlesid? Kirjuta meile ja loome sinu ettevõttele toimiva küberturbe strateegia 🔐
Email again:
Fortinet
FortiClient viirusetõrje
Datto kaughaldus ja lunavara tuvastamine
Zero trust lahendus ThreatLocker

REDWALL
Võta ühendust!